02.jpg
"Piechota do boju gotowa!!" - ch³opcy jak malowani ;)